Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lực tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian làm vận tốc của nó thayđổi từ đến . Lực khác tác dụng lên nó trong khoảng thời gian làm vận tốc của nó thayđổi từ đến ( và luôn cùng phương với chuyểnđộng). a) Tính tỉ số , biết rằng các lực này khôngđổi trong suốt thời gian tác dụng. b) Nếu lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian thì vận tốc của vật thayđổi thế nào ?

Lực F subscript 1 tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian 0 comma 8 space s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0 comma 4 space m divided by s space đến 0 comma 8 space m divided by s space. Lực khác F subscript 2 tác dụng lên nó trong khoảng thời gian 2 space s làm vận tốc của nó thay đổi từ undefined đến 1 space m divided by s (F with rightwards harpoon with barb upwards on top subscript 1 space end subscript và stack F subscript 2 with rightwards harpoon with barb upwards on top luôn cùng phương với chuyển động).

a) Tính tỉ số F subscript 1 over F subscript 2 , biết rằng các lực này không đổi trong suốt thời gian tác dụng. 

b) Nếu lực undefined tác dụng lên vật trong khoảng thời gian  thì vận tốc của vật thay đổi thế nào ?

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) b)

a)  F subscript 1 equals m a subscript 1 space end subscript equals m asterisk times fraction numerator 0 comma 8 minus 0 comma 4 over denominator 0 comma 8 end fraction equals m asterisk times 0 comma 5

F subscript 2 equals m a subscript 2 equals m asterisk times fraction numerator 1 minus 0 comma 8 over denominator 2 end fraction equals m asterisk times 0 comma 1

F subscript 1 over F subscript 2 equals 5

b) triangle v equals a subscript 2 triangle t equals 0 comma 1.1 comma 1 equals 0 comma 11 m divided by s  

 

1

Câu hỏi tương tự

Ba bạn học sinh An, Bình, Cương cùng trọ tại một nơi cách trường học 4,5km.Họ dùng chung một chiếc xe đạp điện và xe chỉ có thể chở được hai người kể cả người lái. Cả ba bạn cùng xuất phát từ nơi ở đế...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG