Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lực hút của TráiĐất đặtvào một vật khi vậtở mặtđất là , khi vậtởđộ cao h là . Chọn giá trịđúng của h : A. B. C. D.

Lực hút của Trái Đất đặt vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 space N, khi vật ở độ cao h là . Chọn giá trị đúng của h : 

A. 3 R          B. 2 R             C. 9 R               D. 1 third R    

  1. 3 R   

  2. 2 R  

  3. 9 R  

  4. 1 third R 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lực hấp dẫn giảm 9 lần, tức là khoảng cách từ vậtđến tâm TráiĐất tăng lên 3 lần. Lúcđầu, vật cách tâm TráiĐất mộtđoạn thì sauđó, nó cách tâm TráiĐất , tức làởđộ cao so với mặtđất. Vậy Bđúng ( xem Hình 2.6G) :

Lực hấp dẫn giảm 9 lần, tức là khoảng cách từ vật đến tâm Trái Đất tăng lên 3 lần. Lúc đầu, vật cách tâm Trái Đất một đoạn undefined thì sau đó, nó cách tâm Trái Đất , tức là ở độ cao undefined so với mặt đất. Vậy B đúng ( xem Hình 2.6G) : hequals

  

1

Câu hỏi tương tự

Một máy bay đang bay ngang ở độ cao h = 3000m so với mặt đất với vận tốc V o = 540km/h thì cắt bom. Lấy g = 10m/s 2 . a) Lập phương trình quỹ đạo của bom sau khi cắt. b) Tính thời gian rơi. c) Kh...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG