Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lực duy nhất có độ lớn 5,0 N tác dụng vào vật khối lượng 10 kg ban đầu đứng yên, theo phương x. Xác định: a) Công của lực trong giây thứ nhất, thứ hai và thứ ba. b) Công suất tức thời của vật tại đầu giây thứ tư.

Lực duy nhất có độ lớn 5,0 N tác dụng vào vật khối lượng 10 kg ban đầu đứng yên, theo phương x. Xác định:

a) Công của lực trong giây thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

b) Công suất tức thời của vật tại đầu giây thứ tư.

T. Phương

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Để đo vận tốc của viên đạn, ta dùng con lắc thử đạn. Đó là một bao cát có khối lượng M treo ở đầu một sợi đây dài (Hình vẽ). Viên đạn khối lượng m có vận tốc V o chui vào bao cát và sẽ nằm yên. Sau đó...

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG