Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lúc 7h15 phút sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động với v = 10m/s đi về B. Cùng lúc một người đi xe đạp chuyển động với vkđ xuất phát từ B đến A. Khoảng cách AB = 108km. Hai xe gặp nhau lúc 9h45 phút. Tìm vận tốc của xe đạp.

Lúc 7h15 phút sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động với v = 10m/s đi về B. Cùng lúc một người đi xe đạp chuyển động với vkđ xuất phát từ B đến A. Khoảng cách AB = 108km. Hai xe gặp nhau lúc 9h45 phút. Tìm vận tốc của xe đạp.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn chiều dương là chiều từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát Hai xe xuất phát từ lúc 7h15 phút và gặp nhau lúc 9h15 phút ⇒t = 2h Phương trình chuyển động của xe máy : x m =36t=72 Phương trình chuyển động của xe đạp: x 0 =108km;v d ⇒x d =108−2v d Khi hai xe gặp nhau:

Chọn chiều dương là chiều từ A đến B, gốc tọa

độ tại A, gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát

Hai xe xuất phát từ lúc 7h15 phút và gặp nhau lúc 9h15 phút ⇒t = 2h

Phương trình chuyển động của xe máy : xm=36t=72

Phương trình chuyển động của xe đạp: x0=108km;vd⇒xd=108−2vd

Khi hai xe gặp nhau: straight x subscript straight m space equals space straight x subscript straight Đ space rightwards double arrow 72 equals 108 minus 2 straight v subscript straight d rightwards double arrow straight v subscript straight d equals 18 km divided by straight h equals 5 straight m divided by straight s

6

Câu hỏi tương tự

Một vật có khối lượng m đặt ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai? A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P = mg. B. Điểm đặt của trọng...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG