Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lúc 7h15 phút giờ sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động với vận tốc không đổi 36km/h để đuổi theo một người đi xe đạp chuyển động với v = 5m/s đã đi được 36km kể từ A. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ.

Lúc 7h15 phút giờ sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động với vận tốc không đổi 36km/h để đuổi theo một người đi xe đạp chuyển động với v = 5m/s đã đi được 36km kể từ A. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ha xe, gốc toạ độ tại vị trí A, gốc thời gian lúc xe máy chuyển động. Phương trình chuyển động : x=x0+vt Xe máy có: x 0 = 0; v m =36km/h⇒ x m = 36t Xe đạp có :x 0d = 36km;v d = 5m/s = 18km/h⇒ x d = 36+18t Khi hai xe đuổi kịp nhau: x m = x Đ ⇒36t=36+18t⇒t=2h⇒ Hai xe gặp nhau lúc 9h15phút

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ha

xe, gốc toạ độ tại vị trí A, gốc thời gian lúc xe máy chuyển động.

Phương trình chuyển động : x=x0+vt

Xe máy có: x= 0; v= 36km/h⇒ x= 36t

Xe đạp có :x0d = 36km;v= 5m/s = 18km/h⇒ xd= 36+18t

Khi hai xe đuổi kịp nhau: xm = xĐ

⇒36t=36+18t⇒t=2h⇒ Hai xe gặp nhau lúc 9h15phút

2

Câu hỏi tương tự

Trong một lần thử xeô tô, người ta xácđịnhđược vị trí của xe tại các thờiđiểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1s(xem bảng dướiđây) Hãy xácđịnh vận tốc trung bình củaô tô: a. Trong giâyđầu tiên. ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG