Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Lúc 7h, mộtô tô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60km/h. Cùng lúc, mộtô tô chạy từ Hà Nộiđi Hải Phòng với vận tốc 75km/h. Biết Hải Phòng cách Hà Nội 105km và coi chuyển động là thẳng. a. Lập phương trình chuyểnđộng của hai xe trên cùng một trục tọađộ, lấy gốc tại Hà Nội và chiều dương là chiều từ Hà Nộiđi Hải Phòng, và lấy lúc 7h làm gốc thời gian. b. Tính vị trí và thờiđiểm hai xe gặp nhau. c. Vẽđồ thị ha xe trên cùng một hình. Dựa vàođồ thị, xácđịnh vị trí và thờiđiểm hai xe gặp nhau. So sánh với kết quả tínhđượcở câu b.

Lúc 7h, một ô tô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60km/h. Cùng lúc, một ô tô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 75km/h. Biết Hải Phòng cách Hà Nội 105km và coi chuyển động là thẳng.

a. Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục tọa độ, lấy gốc tại Hà Nội và chiều dương là chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng, và lấy lúc 7h làm gốc thời gian.

b. Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.

c. Vẽ đồ thị ha xe trên cùng một hình. Dựa vào đồ thị, xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. So sánh với kết quả tính được ở câu b. 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. Chọn trụcOx có gốc tại Hà Nội, chiều hướng về Hải Phòng. Phương trình chuyểnđộng của hai xe là: Xe đitừ Hải Phòng: (1) Xeđi từ Hà Nội: (2) b. Hai xe gặp nhau khi: Giải (1) và (2), ta tìmđược c.Đồ thị học sinh tự vẽ.

a. Chọn trục Ox có gốc tại Hà Nội, chiều hướng về Hải Phòng.
Phương trình chuyển động của hai xe là:
Xe đi từ Hải Phòng: x subscript 1 equals 105 minus 60 t   (1)
Xe đi từ Hà Nội:   x subscript 2 equals 75 t space space   (2)
b. Hai xe gặp nhau khi: x subscript 1 equals x subscript 2
Giải (1) và (2), ta tìm được t equals 0 comma 77777 h almost equal to 46 comma 2 m i n semicolon x equals 58.33 k m
c. Đồ thị học sinh tự vẽ.

430

Câu hỏi tương tự

Một chấtđiểm chuyểnđộng trên mộtđường thẳng .Đồ thị chuyểnđộng của nóđược vẽ trên Hình 1.1. 1. Hãy mô tả chuyểnđộng của chấtđiểm. 2. Tính vận tốc trung bình và tốcđộ trung bình của chấtđiểm tron...

13

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG