Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng đồng biến của hàm số là:

Khoảng đồng biến của hàm số y equals fraction numerator x squared plus x plus 2 over denominator x minus 1 end fraction là:

  1. left parenthesis negative infinity semicolon space minus 3 right parenthesis space v à space left parenthesis 1 semicolon space plus infinity right parenthesis

  2. left parenthesis negative infinity semicolon space minus 1 right parenthesis space v à space left parenthesis 3 semicolon space plus infinity right parenthesis

  3. left parenthesis 3 semicolon space plus infinity right parenthesis

  4. left parenthesis negative 1 semicolon space 3 right parenthesis

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x 3 − 2 1 ​ m x + m − 8 , x ∈ R với mlà một hằng số khác 0 . Biết rằng phương trình f(x)=0có đúng 2 nghiệm phân biệt thì có bao nhiêu giá trị nguyên dương kthỏa mãn phương trình f...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG