Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng đồng biến của hàm số y = x − 1 x 2 − 2 x + 2 ​ là:

Khoảng đồng biến của hàm số là:

  1. ;

     

  2. ;

  3. ;

     

     

  4. (1 ; 2).

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = ( x − 1 ) 2 x 2 − 2 x ​ Hàm số đồng biến khi và chỉ khi y ′ ≥ 0 ⇔ x 2 − 2 x ≥ 0 ⇔ [ x ≤ 0 x ≥ 2 ​ . Vậy hàm số có khoảng đồng biến là ( − ∞ ; 0 ) và ( 2 ; + ∞ )

Ta có Hàm số đồng biến khi và chỉ khi

. Vậy hàm số có khoảng đồng biến là

1

Câu hỏi tương tự

Khoảnglõmcủa đồ thị hàm số y = 5 + 3 x 2 − 2 x 4 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG