Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảnglõmcủa đồ thị hàm số y = 5 + 3 x 2 − 2 x 4 ​ là:

 Khoảng lõm của đồ thị hàm số là:

  1. (-1 ; 1);

  2. ;

  3. ;

  4. ;

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 6 x − 2 x 3 ; y ′′ = 6 ( 1 − x 2 ) ; y ′′ ≤ 0 ⇔ 1 − x 2 ≤ 0 ⇔ − 1 ≤ x ≤ 1 . Vậy khoảng lõm của đồ thị hàm số đã cho là (-1 ; 1)

Ta có ;

.
Vậy khoảng lõm của đồ thị hàm số đã cho là (-1 ; 1)

1

Câu hỏi tương tự

Tọa độ tâm đối xứngcủa đồ thị hàm số y = 7 x + 3 + x − 1 1 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG