Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng cách từ điểm M(3;-12;-4)đến mặt phẳng (xOz) là:

 Khoảng cách từ điểm M(3;-12;-4) đến mặt phẳng (xOz) là:

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG