Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy (hình bên). Người ta xác định một điểm cmàtừ đó có thể nhìn được A và B. Các giả thiết được cho trên hình, khoảng cách AB xấp xỉ là:

Khoảng cách từ A đến B không thể đo trực tiếp vì phải qua một đầm lầy (hình bên). Người ta xác định một điểm c mà từ đó có thể nhìn được A và B. Các giả thiết được cho trên hình, khoảng cách AB xấp xỉ là: 


 

  1. 173 m

  2. 174 m

  3. 175 m

  4. 176 m

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Có 30 đề thì trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Xác suất để một học sinh bắtmột đề gặp được đề trung bình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG