Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x+y-z+5=0 (Q): 2x + 2y-2z +3 = 0 bằng:

Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng (P): x+y-z+5=0 (Q): 2x + 2y-2z +3 = 0 bằng:
 

  1. fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction

  2. 2

  3. fraction numerator 7 over denominator 2 square root of 3 end fraction

  4. 0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG