Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi xây nhà, cô Ngọc cần xây một bể đựng nước mưa có thể tích V = 6 m 3 dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng, đáy và nắp và các mặt xung quanh đều được đổ bê tông, cốt thép. Phần nắp bể để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng 9 2 ​ diện tích nắp bể. Biết rằng chi phí cho 1 m 2 bê tông cốt thép là 1.000.000 đ . Tính chi phí thấp nhất mà cô Ngọc phải trả khi xây bể (làm tròn đến hàng trăm nghìn)?

Khi xây nhà, cô Ngọc cần xây một bể đựng nước mưa có thể tích  dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài gấp ba lần chiều rộng, đáy và nắp và các mặt xung quanh đều được đổ bê tông, cốt thép. Phần nắp bể để hở một khoảng hình vuông có diện tích bằng  diện tích nắp bể. Biết rằng chi phí cho  bê tông cốt thép là . Tính chi phí thấp nhất mà cô Ngọc phải trả khi xây bể (làm tròn đến hàng trăm nghìn)?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi x m , 3 x m lần lượt là chiều rộng, chiều dài của bể. Khi đó chiều cao bể là 3 x 2 6 ​ = x 2 2 ​ m . Khi đó tổng diện tích các mặt bể được làm bê tông là 2 x . x 2 2 ​ + 2.3 x . x 2 2 ​ + 2 x .3 x − x .3 x . 9 2 ​ = 3 16 x 2 ​ + x 8 ​ + x 8 ​ ≥ 3 3 3 16 x 2 ​ . x 8 ​ . x 8 ​ ​ = 8 3 18 ​ . Đẳng tích xảy ra khi 3 16 x 2 ​ = x 8 ​ hay x = 3 2 3 ​ ​ . Vậy số tiền ít nhất mà cô Ngọc cần bỏ ra là 8 18 ​ .1 0 6 ≈ 21.000.000 đ .

Chọn B

Gọi ,  lần lượt là chiều rộng, chiều dài của bể. Khi đó chiều cao bể là . Khi đó tổng diện tích các mặt bể được làm bê tông là 

Đẳng tích xảy ra khi  hay 

Vậy số tiền ít nhất mà cô Ngọc cần bỏ ra là 

 

2

Câu hỏi tương tự

Với x là số dương, y là số thực tùy ý, tìm tập hợp mọi giá trị của biểu thức A = ( x 2 + 3 y 2 ) ( x + x 2 + 12 y 2 ​ ) x y 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG