Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi tính nguyên hàm ∫ x + 1 ​ x − 3 ​ d x . Bằng cách đặt u = x + 1 ​ ta được nguyên hàm nào?

Khi tính nguyên hàm . Bằng cách đặt ta được nguyên hàm nào?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có

Đáp án C

Ta có

1

Câu hỏi tương tự

Một ô tô đi từ A đến Bvới tốc độ 60km/h. lúc về ô tô đi với tốc độ 50 km/h, thời gian cả đi và về hết 11 giờ. Tính quãng đường AB.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG