Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi nuôi một loại virus trong một dưỡng chất đặc biệt sau một khoảngthời gian, người ta nhận thấy số lượng virus có thể được ước lượng theocông thức m ( t ) = m 0 ​ 2 k f , trong đó m là số lượng virus (đơn vị “con”) đượcnuôi tại thời điểm ban đầu; k là hệ số đặc trưng của dưỡng chất đã sử dụngđể nuôi virus; f là khoảng thời gian nuôi virus (tính bằng phút). Biết rằngsau 2 phút, từ một lượng virus nhất định đã sinh sôi thành đàn 112 con, vàsau 5 phút ta có tổng cộng 7168 con virus. Hỏi sau 10 phút nuôi trong dưỡng chất này, tông số virus có được là bao nhiêu?

Khi nuôi một loại virus trong một dưỡng chất đặc biệt sau một khoảng thời gian, người ta nhận thấy số lượng virus có thể được ước lượng theo công thức , trong đó m là số lượng virus (đơn vị “con”) được nuôi tại thời điểm ban đầu; k là hệ số đặc trưng của dưỡng chất đã sử dụng để nuôi virus; f là khoảng thời gian nuôi virus (tính bằng phút). Biết rằng sau 2 phút, từ một lượng virus nhất định đã sinh sôi thành đàn 112 con, và sau 5 phút ta có tổng cộng 7168 con virus. Hỏi sau 10 phút nuôi trong dưỡng chất này, tông số virus có được là bao nhiêu? 

  1. 7 340 032 con 

  2. 874 496 con

  3. 2 007 040 con

  4. 4 014 080 con

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Cho phép biến hình F biến điểm M ( x , y ) thành M ′ ( x ′ , y ′ ) sao cho { x ′ = 2 x − 3 y ​ y ′ = 2 3 x + y ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG