Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng (gam).Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?

Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà sinh vật học thấy rằng: Nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng P left parenthesis n right parenthesis equals 480 minus 20 n (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt
hồ để sau một vụ thu hoạch được nhiều cá nhất ?

  1. 10

  2. 12

  3. 16

  4. 24

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi n là số con cá trên một đơn vị diện tích hồ n > 0 . Khi đó: Cân nặng của một con cá là: Cân nặng của n con cá là: (gam) Xét hàm số : . Ta có: , cho Lập bảng biến thiên ta thấy số cá phải thả trên một đơn vị diện tích hồ để có thu hoạch nhiều nhất là 12 con.

Gọi n là số con cá trên một đơn vị diện tích hồ n > 0 . Khi đó:

Cân nặng của một con cá là: P left parenthesis n right parenthesis equals 480 space minus space 20 n space left parenthesis g a m right parenthesis

Cân nặng của n con cá là: n. P left parenthesis n right parenthesis equals space 480 n space minus space 20 n squared (gam)

Xét hàm số : f left parenthesis n right parenthesis equals 480 n space minus space 20 n squared comma space n left parenthesis 0 semicolon space plus infinity right parenthesis.

Ta có: f apostrophe left parenthesis n right parenthesis equals space 480 space minus space 40 n, cho f apostrophe left parenthesis n right parenthesis equals 0left right double arrow n equals 12

Lập bảng biến thiên ta thấy số cá phải thả trên một đơn vị diện tích hồ để có thu hoạch nhiều nhất là 12 con.

2

Câu hỏi tương tự

Thầy Quang muốn sau 5 năm có 1000000000 (1 tỉ đồng) để mua ô tô Camry 2.5. Hỏi rằng thầy Quang phải gửi ngân hàng mỗi tháng (số tiền như nhau) là bao nhiêu? Biết lãi suất mỗi tháng là 0.5%

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG