Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào sai ?

Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào sai ?

  1. Đồ thị tọa độ thời gian có dạng đường thẳng

  2. Tọa độ là hàm bậc nhất theo thời gian

  3. Đồ thị tốc độ - thời gian có dạng đoạn thẳng vuông góc trục thời gian

  4. Vận tốc không đổi trong qúa trình chuyển động

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C:Đồ thị tốc độ - thời gian có dạng đoạn thẳng vuông góc trục thời gian

Đáp án C: Đồ thị tốc độ - thời gian có dạng đoạn thẳng vuông góc trục thời gian

1

Câu hỏi tương tự

Một vật đang chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hướng tâm F. Nếu bán kính quỹ đạo gấp hai lần so với trước và đồng thời giảm tốc độ quay còn một nửa thì so với ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG