Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm x(m) so với độ dài tự nhiên là 0.15m của lò xo thì chiếc lò xo trì lại (chống lại) với một lực f(x)=800x. Hãy tìm công W sinh ra khi kéo lò xo từ độ dài từ 0,15m đến 0,18m.

Khi một chiếc lò xo bị kéo căng thêm x(m) so với độ dài tự nhiên là 0.15m của lò xo thì chiếc lò xo trì lại (chống lại) với một lực f(x)=800x. Hãy tìm công W sinh ra khi kéo lò xo từ độ dài từ 0,15m đến 0,18m.

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Công được sinh ra khi kéo căng lò xo từ 0,15m đến 0,18m là: Chú ý: Nếu lực là một giá trị biến thiên (như nén lò xo) và được xác định bởi hàm F(x) thì công sinh ra theo trục Ox từ a tới b là A = ∫ a b ​ + 3 m u F ( x ) d x

Công được sinh ra khi kéo căng lò xo từ 0,15m đến 0,18m là:

W equals integral subscript 0 superscript 0 comma 03 end superscript   800 italic x italic d italic x equals open 400 italic x squared close vertical bar subscript 0 superscript 0 comma 03 end superscript equals 36.10 to the power of − 2 end exponent J

Chú ý: Nếu lực là một giá trị biến thiên (như nén lò xo) và được xác định bởi hàm F(x) thì công sinh ra theo trục Ox từ a tới b là 

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số F ( x ) = ∫ 0 x 2 ​ + 3 m u cos t d t ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG