Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khi làm thí nghiệm về động lực học, bạn Vân đã ghi được bảng số liệu và đồ thị dưới đây ( Hình 1.4). Hãy trình bày và giải thích 2 cách xác định gần đúng vận tốc tức thời của vật chuyển động tại thời điểm t = 0,2s.

Khi làm thí nghiệm về động lực học, bạn Vân đã ghi được bảng số liệu và đồ thị dưới đây ( Hình 1.4). Hãy trình bày và giải thích 2 cách xác định gần đúng vận tốc tức thời của vật chuyển động tại thời điểm t = 0,2s.


 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Cách 1 : tính theo bảng số liệu. + lấy giá trị lân cận củat=0,2s + Tính gần đúng vận tốc tức thời - Cách 2 : Tính theo đồ thị. + Trên đường cong, lấy điểm M ứng vớit=0,2s + tại điểm M, vẽ tiếp tuyến với đường cong, cắt trục t tạit=0,08s + ta nhận thấy là ứng vớis=30cmthì + tính gần đúng vận tốc tức thời Trong hai cách tính kết quả có sai khác nhau. Trong phạm vi sai số, có thể chấp nhận được.

- Cách 1 : tính theo bảng số liệu.

+ lấy giá trị lân cận của t=0,2s

+ Tính gần đúng vận tốc tức thời v equals fraction numerator left parenthesis 10 comma 2 minus 2 comma 2 right parenthesis over denominator left parenthesis 0 comma 3 minus 0 comma 1 right parenthesis end fraction equals 0 comma 40 m divided by s

- Cách 2 : Tính theo đồ thị.

+ Trên đường cong, lấy điểm M ứng với t=0,2s

+ tại điểm M, vẽ tiếp tuyến với đường cong, cắt trục t tại t=0,08s

+ ta nhận thấy là ứng với s=30cm thì t almost equal to 0 comma 78 s

+ tính gần đúng vận tốc tức thời v equals fraction numerator left parenthesis 30 minus 0 right parenthesis over denominator left parenthesis 0 comma 78 minus 0 comma 08 right parenthesis end fraction equals 0 comma 43 m divided by s

Trong hai cách tính kết quả có sai khác nhau. Trong phạm vi sai số, có thể chấp nhận được.

3

Câu hỏi tương tự

Một vật rơi tự do từ độ cao h trong 10s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? cho g = 10m/s 2 A.160m B.150m C.180m D.170m

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG