Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển ( x − 3 ) 2 = ?

Khai triển 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 3 ) 2 = x 2 − 6 x + 9

3

Câu hỏi tương tự

So sánh A = 2016.2018.a và B = 2017.a (với a > 0) A. A = B B. A < B C. A > B D. A ≥ B

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG