Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển hằng đẳng thức: ( x − 5 ) 2 bằng

Khai triển hằng đẳng thức:  bằng

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 5 ) 2 = x 2 − 2. x .5 + 5 2 = x 2 − 10 x + 25

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: f(x) = 2x 2 - 3x + 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG