Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khai triển biểu thức ( 2 − x ) 2 được kết quả bằng

Khai triển biểu thức  được kết quả bằng

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 2 − x ) 2 = 4 − 4 x + x 2 Chọn C

Chọn C

3

Câu hỏi tương tự

57. Chia 27 quả cân có khối lượng 10, 20, 30, ..., 270 gam thành ba nhóm có khối lượng bằng nhau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG