Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = x − 1 x + 1 ​

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số là R\ { 1 } Sự biến thiên của hàm số: + y ′ = ( x − 2 ) 2 − 2 ​ < 0 , ∀ x  = 1 ⇒ đồ thị có đường tiệm cận đứng x = 1 + x → ± ∞ l im ​ y = 1 ⇒ đồ thị có tiệm cận ngang y = 1 Bảng biến thiên: Đồ thị cắt Oy tại điểm (0;-1) và cắt Ox tại điểm (-1;0)và nhận giao điểm của hai tiệm cận I (1;1) làm tâm đối xứng.

Tập xác định của hàm số là R\

Sự biến thiên của hàm số:

plus lim for x not stretchy rightwards arrow 1 of   y equals negative straight infinity semicolon lim for straight x not stretchy rightwards arrow 1 of   y equals plus straight infinity đồ thị có đường tiệm cận đứng x = 1

 đồ thị có tiệm cận ngang y = 1

Bảng biến thiên:

Đồ thị cắt Oy tại điểm (0;-1) và cắt Ox tại điểm (-1;0) và nhận giao điểm của hai tiệm cận I (1;1) làm tâm đối xứng.

1

Câu hỏi tương tự

giải hệ phuong trình sau trên tậpsố thực: { 1 + x 2 + 1 ​ = y 2 − 2 y + 2 y 3 + y 2 − 2 x 2 ​ y 2 − x + 1 + 3 y 2 − 2 y + 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG