Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: y = x + 2 3 x + 4 ​

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số:

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định của hàm số là R\ { − 2 } Sự biến thiên của hàm số: + y ′ = ( x + 2 ) 2 2 ​ > 0 , ∀ x  = 2 ⇒ đồ thị có đường tiệm cận đứng x = -2 + x → ± ∞ l im ​ y = 3 ⇒ đồ thị có tiệm cận ngang y = 3 Bảng biến thiên: Đồ thị cắt Oy tại điểm (0;2) và cắt Ox tại điểm ( − 3 4 ​ ; 0 ) và nhận giao điểm của hai tiệm cận I (-2;3) làm tâm đối xứng.

Tập xác định của hàm số là R\

Sự biến thiên của hàm số:

plus lim for x not stretchy rightwards arrow negative 2 to the power of plus of   y equals negative straight infinity semicolon lim for straight x not stretchy rightwards arrow negative 2 to the power of plus of   y equals plus straight infinity đồ thị có đường tiệm cận đứng x = -2

 đồ thị có tiệm cận ngang y = 3

Bảng biến thiên:

Đồ thị cắt Oy tại điểm (0;2) và cắt Ox tại điểm  và nhận giao điểm của hai tiệm cận I (-2;3) làm tâm đối xứng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho họ đường cong ( C m ​ ) : y = x − 1 x 2 + m x − 1 ​ (m là tham số) Xét đường thẳng ( L m ​ ) : y = m x + 2 . Tìm m sao cho ( C m ​ ) cắt ( L m ​ ) tại hai điểm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG