Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = − x 4 − x 2 + 6

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: D = R. - Sự biến thiên: + Chiều biến thiên: Đạo hàm: y ′ = − 4 x 3 − 2 x , y ′ = 0 ⇔ x = 0 . Hàm số đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; 0 ) và nghịch biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) + Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0 , y CD ​ = 6 + Giới hạn: x → ± ∞ lim ​ y = − ∞ - Bảng biến thiên - Đồ thị: (C) cắt Oxtại hai điểm A ( 2 ​ ; 0 ) , B ( − 2 ​ ; 0 ) .

Tập xác định: D = R.

- Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

Đạo hàm: .

Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng

+ Cực trị:

Hàm số đạt cực đại tại

+ Giới hạn:

- Bảng biến thiên

- Đồ thị: (C) cắt Ox tại hai điểm .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − m x + m − 2 có đồ thị là Tìm điểm cố định của khi m thay đổi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=3 Dùng đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm của phư...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG