Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Không sử dụng máy tính, hãy thực hiện phép tính:

Không sử dụng máy tính, hãy thực hiện phép tính:

A equals fraction numerator square root of 2 minus square root of 3 end root plus square root of 4 minus square root of 15 end root plus square root of 10 over denominator square root of 23 minus 3 square root of 5 end root end fraction

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, BAC = 45 o . Vẽ các đường cao BD và CE của tam giác ABC. Gọi H là giao điểm của BD và CE. a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp được trong một đường tròn. b) Chứn...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG