Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định sau đây đúng hay sai: Nếu mp ( α ) ⊥ mp ( β ) vàmp ( γ ) ⊥ mp ( β ) thìmp ( α ) // mp ( γ )

Khẳng định sau đây đúng hay sai:

Nếu mpmp và mpmp thì mpmp

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đúng. Vì theo tính chất bắc cầu với hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng còn lại thì sẽ xuất hiện 1 cặp góc vuông ở vị trí đồng vị bằng nhau nên chúng song song với nhau.

Đúng. Vì theo tính chất bắc cầu với hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng còn lại thì sẽ xuất hiện 1 cặp góc vuông ở vị trí đồng vị bằng nhau nên chúng song song với nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Quan sát hình dưới: Điền tiếp vào ... để hoàn thiện các phát biểu sau: Giao điểm của đường thẳng DK và mặt phẳng (ABC) là ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG