Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định sau đúng (Đ) hay sai (S)? và là hai phương trình tương đương

Khẳng định sau đúng (Đ) hay sai (S)?

fraction numerator x open parentheses x minus 1 close parentheses over denominator 2 x squared minus 1 end fraction equals 0 và x open parentheses x squared plus 3 close parentheses equals 0 là hai phương trình tương đương

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện xác định của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG