Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định nào sau đây đúng?

Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. Phương trình x squared minus 9 equals 0 có nghiệm x equals 3

  2. Phương trình 5 x squared minus 125 equals 0 có nghiệm là x equals 5

  3. Phương trình negative 3 x squared minus 12 equals 0 có nghiệm là x equals plus-or-minus 2

  4. A), B), C) đều sai

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình Bạn Tâm đã giải hệ phương trình này bằng phương pháp thế như sau: Bước 1: Bước 2: Thay (3) vào (2) ta có: Bước 3: Giải phương trình (4) ta được: , lúc đó Vậy nghiệm ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG