Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về hàm số (với ) ?

Khẳng định nào dưới đây là sai khi nói về hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end style (với begin mathsize 18px style 0 less than a not equal to 1 end style) ?

  1. Trên tập xác định hàm số đồng biến nếu begin mathsize 18px style a greater than 1 end style , nghịch biến nếu begin mathsize 18px style 0 less than a less than 1 end style

  2. Đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang

  3. Tập xác định của hàm số là begin mathsize 18px style straight real numbers end style

  4. Đồ thị hàm số luôn nằm bên phải trục tung

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số (với ) có tập xác định là . Do đó đáp án C sai.

Hàm số begin mathsize 18px style y equals log subscript a x end style  (với begin mathsize 18px style 0 less than a not equal to 1 end style ) có tập xác định là begin mathsize 18px style D equals open parentheses 0 semicolon plus infinity close parentheses end style . Do đó đáp án C sai.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn . Hệ thức nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG