Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối trụ tròn xoay có thể tích bằng 144 π và có bán kính đáy bằng 6. Đường sinh của khối trụ bằng

Khối trụ tròn xoay có thể tích bằng 144π và có bán kính đáy bằng 6. Đường sinh của khối trụ bằng

  1. 4

  2. 6

  3. 12

  4. 10

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

cho hình chóp S . A BC D có đáy ABCD là hình chữ nhật, A B = a , A D = 2 a , S A vuông góc với ( A BC D ) , S A = a 3 ​ Thể tích của khối chóp S.ABCD là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG