Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối trụ có bán kính đáy r và đường cao h khi đó thể tích khối trụ là

Khối trụ có bán kính đáy r và đường cao h khi đó thể tích khối trụ là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích khối trụ là V = π r 2 h

Thể tích khối trụ là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện đều S.ABC có cạnh bằng a. M là một điểm bất kì bên trong tứ diện. Tổng khoảng cách từ M tới các mặt của khối tứ diện là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG