Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối lăng trụ đáy là hình chữ nhật có hai kích thước lần lượt là 2a, 3a, chiều cao khối lăngtrụ là 5a. Thể tích khối lăng trụ bằng: A. B. C. D.

 Khối lăng trụ đáy là hình chữ nhật có hai kích thước lần lượt là 2a, 3a, chiều cao khối lăng trụ là 5a. Thể tích khối lăng trụ bằng:

 A. 30 a cubed

 B. 10 a cubed

 C. 30 a squared

 D. 10 a squared

  1. 30 a cubed

  2. 10 a cubed

  3. 30 a squared

  4. 10 a squared

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A:

Đáp án đúng là A: 30 a cubed

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S. ABC, đáy là tam giác ABCcó AB =a, AC= và , tam giác SAB vuông tại Bvà tam giác SAC vuông tại A. Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) bằng 30°. Tính thể tích khối chóp S.ABC. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG