Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh đường cao bằng a 3 ​ có thể tích bằng

Khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a đường cao bằng  có thể tích bằng

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án B

Chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết A ( 2 , 4 , − 3 ) ; A B ⇀ = ( − 3 , − 1 , 1 ) ; A C ⇀ = ( 2 , − 6 , 6 ) . Tìm tọa độ vector trung tuyến A M ⇀

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG