Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối lăng trụ có chiều cao và diện tích đáy thì có thể tích bằng

Khối lăng trụ có chiều cao  và diện tích đáy  thì có thể tích bằng

  1.         

  2.         

  3.         

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông cân tại với , biết hợp với mặt phẳng một góc . Thể tích lăng trụ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG