Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Khi đó độ dài đường cao h của khối chóp là:

Khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Khi đó độ dài đường cao h của khối chóp là:

  1. h equals square root of 3 a

  2. h equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. h equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. h equals a

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số đa diện lồi trong các hình dưới đây là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG