Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Khi đó độ dài đường cao h của khối chóp là:

Khối chóp đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Khi đó độ dài đường cao h của khối chóp là:

  1. h equals square root of 3 a

  2. h equals fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. h equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  4. h equals a

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=a, AD= a 2 ​ ,SA= a và SA ⊥ (ABCD). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và SC, I là giao điểm của BM và AC. Chứng minh rằng (SAC) ⊥ (SMB). Tí...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG