Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 3avà SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD là A. B. C. D.

Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 3a và SA vuông góc với mặt đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD là

A. 6 a cubed

B. a cubed

C. a cubed over 3

D. 3 a cubed

  1. 6 a cubed

  2. a cubed

  3. a cubed over 3

  4. 3 a cubed

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích toàn phần của một khối lập phương là . Thể tích của khối lập phương đó là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG