Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và .Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng . Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là:

Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và A B equals a. S A perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis  .Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng 60 degree. Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là:

  1. square root of 3 a

  2. fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng Gọi là trung điểm của Khoảng cách từ điểm đến bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG