Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và .Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng . Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là:

Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và A B equals a. S A perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis  .Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng 60 degree. Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là:

  1. square root of 3 a

  2. fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc , mặt phẳng tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG