Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy, M là trung điểm SB, biết SA = a, BC = . Thể tích khối chóp M.ABC là:

Khối chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại A, SA vuông góc với đáy, M là trung điểm SB, biết SA = a, BC = a square root of 2. Thể tích khối chóp M.ABC là:

  1. fraction numerator square root of 2 over denominator 3 end fraction a cubed

  2. 1 over 6 a cubed

  3. 1 over 12 a cubed

  4. fraction numerator square root of 2 over denominator 6 end fraction a cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lãng trụ ABC. A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , AC = , biết góc giữa AC' và (ABC) bằng và AC'=4. Tính thể tích V của khối lăngtrụ ABC. A'B'C'. A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG