Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC) , đáy ABC là tam giác vuông tại B . Biết SB=2a , BC=a và thể tích khối chóp là . Khoảng cách từ A đến (SBC) là.

Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết SB=2a, BC=a và thể tích khối chóp là a cubed over 3. Khoảng cách từ A đến (SBC)  là.

  1. fraction numerator 3 a over denominator 2 end fraction

  2. a

  3. fraction numerator a square root of 3 over denominator 4 end fraction

  4. 6a

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. a

ĐÁP ÁN  B. a 

2

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình giới hạn bởi các đường hình là tập hợp tất cả các điểm thỏa mãn các điều kiện: Khi quay , quanh Ox ta được các khối tròn xoay có thể tích lần lượt là Khi đ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG