Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối đa diện nào dưới đây có công thức tính thể tích là (với B là diện tích đáy; h là chiều cao)?

Khối đa diện nào dưới đây có công thức tính thể tích là  V equals 1 third B h   (với B là diện tích đáy; h là chiều cao)?

  1. Khối chóp.

  2. Khối lăng trụ.

  3. Khối lập phương.

  4. Khối hộp chữ nhật.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Khối chóp.

Đáp án đúng là A.

Khối chóp.

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG