Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Khối 11 trường MC có 280 đoàn viên nam và 225 đoàn viên nữ . Có mấy cách chọn 1 đoàn viên nam và 1 đoàn viên nữ của khối 11 để đi dự đại hội Đoàn trường?

Khối 11 trường MC có 280 đoàn viên nam và 225 đoàn viên nữ . Có mấy cách chọn 1 đoàn viên nam và 1 đoàn viên nữ của khối 11 để đi dự đại hội Đoàn trường?

R. Roboteacher53

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để chon 1 đoàn viên nam và 1 đoàn viên nữa, ta có: Chọn 1 đoàn viên là nam thì ta có: 280 cách Chọn 1 đoàn viên là nữ thì ta có = 225 cách Theo quy tắc cộng, ta có: 280.225 = 63000 cách

Để chon 1 đoàn viên nam và 1 đoàn viên nữa, ta có:

Chọn 1 đoàn viên là nam thì ta có: 280 cách

Chọn 1 đoàn viên là nữ thì ta có = 225 cách 

Theo quy tắc cộng, ta có: 280.225 = 63000 cách

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa giác lồi 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó.Tính xác suất để 3 đỉnhđược chọn tạothành một tam giác sao cho tam giác đó có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG