Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả phép tính 1 , 2 + 10 − 7 ​ là:

Kết quả phép tính  là:
 

  1. -

R. Roboteacher151

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1 , 2 + 10 − 7 ​ = 10 12 ​ − 10 7 ​ = 10 5 ​ = 2 1 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tính: 8 − 3 ​ + 12 − 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG