Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính là: A. B. C. D.

Kết quả của phép tính 2 over 3 space plus space 4 over 5 là: 

A.  22 over 15

B. 6 over 8

C. 6 over 15

D. 8 over 15

 

  1. 22 over 15

  2. 6 over 8

  3. 6 over 15

  4. 8 over 15

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúngA. Lời giải chi tiết: = = Chọn A.

Đáp án đúng A. 22 over 15

Lời giải chi tiết:

2 over 3 space plus space 4 over 5 = 10 over 15 space plus space 12 over 15 = 22 over 15.

Chọn A.

 

2

Câu hỏi tương tự

Hãy dùng 4 chữ số 1 và dấu - ( nếu cần thiết ) để biểu diễn : Số hữu tỉ âm nhỏnhất

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG