Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính là:

Kết quả của phép tính  là:

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

.

.

1

Câu hỏi tương tự

không là kết quả của phép tính nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG