Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính ( 8 x 4 y 3 − 12 x 3 y 3 + 6 x 3 y 4 ) : ( − 2 x 2 y ) là:

Kết quả của phép tính  là:

R. Roboteacher124

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 8 x 4 y 3 − 12 x 3 y 3 + 6 x 3 y 4 ) : ( − 2 x 2 y ) = − 4 x 2 y 2 + 6 x y 2 − 3 x y 3

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép chia bằng cách áp dụng hằng đẳng thức: ( z 3 − 6 z 2 + 12 z − 8 ) : ( z 2 − 4 z + 4 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG