Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính ( − 10 x 3 y 3 ) : 20 x 2 y bằng

Kết quả của phép tính  bằng

  1. không chia được.

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( − 10 x 3 y 3 ) : 20 x 2 y = ( − 10 : 20 ) . ( x 3 : x 2 ) . ( y 3 : y ) = − 2 1 ​ x y 2

1

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: a. 1,6 2 + 4.0,8.3,4 + 3,4 2 b. 3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1) c. x 4 – 12x 3 + 12x 2 – 12x + 111 tại x = 11

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG