Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép tính: 15 − 26 ​ : 2 5 3 ​ =

Kết quả của phép tính: 

R. Roboteacher27

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

15 − 26 ​ : 2 5 3 ​ = 15 − 26 ​ : 5 13 ​ = 15 − 26 ​ . 13 5 ​ = 3 − 2 ​ . 1 1 ​ = 3 − 2 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: 2 1 ​ − ( x − 6 5 ​ ) = 4 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG