Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết quả của phép chia 15 x 5 y 4 : 5 x 2 y 2 là

Kết quả của phép chia  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 15 x 5 y 4 : 5 x 2 y 2 = ( 15 : 5 ) . ( x 5 : x 2 ) . ( y 4 . y 2 ) = 3 x 2 y 2 Chọn A

Ta có: ==

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép chia cho ta được kết quả nào sau đây? A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG