Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số đúng?

Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y equals fraction numerator 3 x plus 1 over denominator x plus 1 end fraction đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis space v à space left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  2. Hàm số luôn đồng biến trên straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 close curly brackets

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng left parenthesis negative infinity semicolon minus 1 right parenthesis space v à space left parenthesis negative 1 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. Hàm số luôn nghịch biến trên straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 close curly brackets

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Lập phương trình đường thẳng ( △ ) qua hai điểm A ( 8 ; 0 ) ; B ( 0 ; 6 ) . Lập phương trình đường tròn nội tiếp △ O A B

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG